Adfærdskodeks
Cenor Danmark A/S

Cenor skal agere med stort ansvar som virksomhed og bidrage til at skabe en bæredygtig og tryg fremtid inden for miljø, æstetik og socialt ansvar.
Målet er konstant at arbejde hen imod forbedringer og kvalitetssikring over for leverandører af produkter og tjenester, kunder og deres egen organisation inden for gældende love og praksis.

Opfølgning og ansvar
Code of Conduct gælder for alle medarbejdere og ledelse i koncernen samt eksterne leverandører, der handler på Cenors vegne. Ledelse og ledere er også ansvarlige for at rapportere eventuelle afvigelser.
Alle er ansvarlige for at læse, forstå og følge kodekset og overholde gældende lovgivning. Alle er ansvarlige for at gøre det rigtige for alle interessenter og bede om råd om usikkerhed.
Rapporter om en forbrydelse eller mistanke om en forbrydelse indsendes til en repræsentant for ledelsesteamet.
Gennem information og uddannelse skal virksomheden gøre det muligt for alle medarbejdere at kende indholdet af adfærdskodeksen samt i andre politikker og instruktioner.
Vi vil gerne henlede Deres opmærksomhed på, at overtrædelser af adfærdskodeksen kan resultere i sanktioner.

Lovgivning
• Cenor skal overholde national lovgivning og bestemmelser.
• Cenor støtter og respekterer internationale aftaler om menneskerettigheder.
• Cenor må ikke handle med virksomheder, der overtræder ILO’s erklæring om grundlæggende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s principper om barnets rettigheder.

Miljø
Cenor arbejder for at bidrage til at reducere miljøpåvirkningen. Miljøarbejdet skal være præget af miljøpleje og en helhedsorienteret tilgang. Hver medarbejder opfordres til at indsende forslag til forbedringer, der kan have en positiv indvirkning på miljøet.

Leverandører
• Cenor samarbejder kun med leverandører, der blandt andet støtter og respekterer beskyttelsen af internationale menneskerettigheder, OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s principper for børns rettigheder.
• Cenor samarbejder kun med leverandører, der overholder miljølovgivningen for produkter og emballage.
• Cenor samarbejder kun med leverandører, der betaler gebyrer for licenser m.m.
• Cenor accepterer ikke bestikkelse, eller andre uberettigede fordele fra nogen leverandør.

Kunder
• Cenor handler på en sådan måde, at industriens omdømme ikke skades.
• Cenor følger anbefalingerne i branchens standarder.
• Cenor opererer i overensstemmelse med god forretningspraksis.
• Cenor accepterer ikke bestikkelse, bestikkelse eller andre urimelige fordele for at fastholde en kunde, sikre en aftale eller påvirke regeringens beslutninger eller handlinger.

Personligt
• Cenor skal holde regnskabet korrekt og deltager ikke aktivt eller bevidst i skatte- og/eller miljøkriminalitet.
• Cenor er ansvarlig for at sikre, at alle medarbejdere har arbejdstid og andre ansættelsesvilkår i overensstemmelse med de gældende kollektive overenskomster og et velfungerende arbejdsmiljø i henhold til lovkrav.
• Cenor sikrer fair, fælles og flere ansættelsesvilkår og muligheder for alle personer uden forskelsbehandling eller forskelsbehandling.
• Cenor tolererer ikke trusler eller udførelse af krænkende handlinger som: fysisk, psykisk, seksuel eller verbal chikane.
• Cenor accepterer ikke brug eller eftervirkninger af stoffer og alkohol på arbejdspladsen.
• Cenor respekterer organisationsfriheden og medarbejdernes ret til at danne og slutte sig til de fagforeninger, de ønsker.
• Cenor accepterer ikke nogen form for børnearbejde eller ufrivilligt arbejde i sine aktiviteter. Minimumsalderen for at være beskæftiget er 18 år