Vi er ansvarlige for dine personlige data

Cenor Danmark, hvis kontaktoplysninger er +45 42 948 189 og adresse Vågøvej 16, 8700 Horsens, er ansvarlig for dine personlige data. Cenor Danmark A/S er derfor dataansvarlig for dine personoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at tilbyde dig vores tjenester og produkter, kun for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig som kunde.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig og hvorfor?

Vi forsøger at behandle så få personoplysninger om dig som muligt. Det betyder, at vi ikke indsamler flere personoplysninger, end det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig.

For at indgå og opfylde kontrakter med dig har vi brug for følgende oplysninger: fornavn, efternavn, e-mailadresse, din virksomhedsadresse og andre kontaktoplysninger for din virksomhed. Vi har ikke adgang til dine personoplysninger på anden måde end med de oplysninger, du giver.

Vi bruger også dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Din sikkerhed er vigtig for os, derfor har vi passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret brug og anden uautoriseret behandling. Vi analyserer og evaluerer foranstaltninger regelmæssigt for at sikre, at dine data forbliver sikkert beskyttet.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre virksomheder eller organisationer, medmindre det er påkrævet ved lov eller nødvendigt for at opfylde vores juridiske eller kontraktlige forpligtelser over for dig.

Vi kan videregive dine personoplysninger til enhver af vores partnere, leverandører eller underleverandører, men kun hvis det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde. Vi udleverer aldrig flere personlige data end nødvendigt.

Hvis loven kræver det, kan vi være nødt til at videregive dine oplysninger til myndigheder og andre organisationer. Vi skal muligvis også videregive dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at implementere, verificere eller overvåge lovkrav.

Vi deler aldrig dine personlige oplysninger med andre virksomheder eller virksomheder til markedsføringsformål.

På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun de personoplysninger, vi har brug for for at kunne implementere vores tjenester eller levere vores produkter til dig, fx når vi indgår eller opfylder en kontrakt med dig og til markedsføringsformål. I det omfang vi behandler yderligere oplysninger, indhenter vi dit samtykke eller sikrer, at behandlingen er tilladt baseret på et andet retsgrundlag.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer oplysninger om dig som kunde, så længe kontrakten med dig er gyldig og i rimelig tid derefter. Det betyder, at vi i de fleste tilfælde ikke opbevarer dine personoplysninger længere end et år efter kontraktens udløb, men under visse betingelser kan vi opbevare dine data i længere tid end dette. Det gælder for eksempel, når loven kræver det, eller når der kan være behov for oplysninger til udarbejdelse, indgivelse og overvågning af retskrav.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du flere rettigheder som registreret bruger. Du har til enhver tid ret til at kontakte os vedrørende disse, og hvis du ønsker at bruge en af ​​de rettigheder, der er beskrevet nedenfor, kan du lettest kontakte os på info@cenor.dk

Vi forbeholder os retten til at tage passende sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at du er den, du siger, du er, når du kontakter os. Hvis du ikke kan bevise din identitet på en troværdig måde, er der ingen garanti for, at vi vil være i stand til at besvare din anmodning.

Adgang til personlige data

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du vil vide det, kan du hos os få et samlet registerudtræk, som indeholder de personoplysninger, vi behandler om dig.

Reparation og fjernelse

Hvis vi behandler dine personoplysninger forkert, eller hvis vi ikke længere har brug for dem, har du ret til at få dem slettet. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, har du ret til at rette og supplere dem. Husk, at der ikke er nogen garanti for, at vi vil være i stand til at levere vores produkter eller udføre vores tjenester, hvis du anmoder om sletning af dine personlige oplysninger.

Dataportabilitet

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, vi behandler om dig, i et generelt, skriftligt, e-mail-læsbart og struktureret format. Du har ret til dette vedrørende de personoplysninger, som du selv har givet os, og som vi behandler på baggrund af dit samtykke, eller når personoplysningerne er nødvendige for at indgå eller gennemføre en kontrakt.

Databegrænsning

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af ​​dine data. Det betyder, at vi markerer dataene, så vi i fremtiden kun behandler dem til bestemte formål. Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig vores tjenester eller levere vores produkter, hvis vi begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Retten til at gøre modstand

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger for at udføre en opgave i samfundets interesse, som led i myndighedsudøvelse eller efter en interessesammenligning. Vi behandler ikke dine personoplysninger til nogen af ​​disse formål eller af nogen af ​​disse årsager. Så du kan ikke gøre indsigelse mod vores behandling på dette grundlag.

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet i Danmark, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger forkert. Du kan læse mere om dette fra Datatilsynets kontor på hjemmesiden datatilsynet.dk

Tag kontakt

Du kan til enhver tid kontakte os ved at skrive til info@cenor.dk eller ringe til os på +45 42 948 189, hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.