Garanti / RMA og bemærkning om levering

Der ydes garanti for produkter leveret af Cenor.
Returnering af defekte produkter sker ved kontrakt og i overensstemmelse med RMA-sektionen.

RMA
En forudsætning for returneringen er et godkendt RMA-nummer fra Cenor, RMA-nummeret er gyldigt i 14 dage og dækker kun forud aftalte produkter.
Efter at have modtaget et RMA-nummer fra din sælger hos Cenor eller via service@cenor.dk, sender Cenor dig et returkort via e-mail med de godkendte varer.
Denne returseddel skal vedlægges den returnerede sending.
Hvis der er afvigelser fra det aftalte, forbeholder Cenor sig ret til at afvise returneringen, hvilket kan resultere i, at returneringen returneres for kundens regning.
Forsendelsen skal returneres til den forud aftalte returadresse.

Leveringsfejl
Klager over leveringsfejl skal være Cenor i stand inden for syv kalenderdage fra modtagelsesdatoen.
Hvis en note ikke er lavet inden for 7 kalenderdage, anses leveringen for at være leveret korrekt.

Klager overtransportskader
Efter modtagelse af levering fra Cenor skal følgende overholdes:

  • En synlige skader på emballagen, skal dette påpeges for føreren. Det fremgår af fragtdokumentet/PDA’en, at forsendelsen »er modtaget med forbehold for skade«.
  • Udpakning skal ske umiddelbart efter, at skaden på emballagen er blevet observeret, for at kontrollere, om produktet er beskadiget eller ej. Hvis der opdages en skade ved
    udpakning af varer, så skal kunden kontakte Cenor uden forsinkelse.
  • Beskadiget produkt kan returneres til Cenor efter at have modtaget et RMA-nummer.

Returnering af hele produkter
Produkter kan kun returneres efter aftale og godkendt RMA-nummer.
Produkterne skal være i ubeskadigetog i salgbarstand. Emballagen skal være intakt, og emballagen må ikke have prismærker og/eller alarmmærker eller mærker. Hvis de ikke er opfyldt,
forbeholder Cenor sig ret til at nægte returneringen.
Produkter vil blive krediteret til den købte pris minus 20%, medmindre andet er aftalt.
Produkterne returneres til Cenor for kundens egen regning. Produkter, der er udløbet eller er ved at blive udgået fra Cenor-sortimentet, accepteres ikke til returnering.

Retur adresse:
Cenor Logistics AB
Skrittvägen 4
567 92 Vaggeryd
Sverige

Forbrugerinformation
I tilfælde af en mangel ved varen skal købsstedet for produktet kontaktes, de skal følge de regler der gælder efter forbrugerkøbeloven.